REFERENCJE

Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark – budynek cechowni i administracyjny

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe BUDOWLANI Sp. z o.o.

Zakres usług:

 1. Opracowania przedprojektowe
 2. Projekt budowlany
 3. Projekt wykonawczy

Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ŚUM w Katowicach

Gorawski - logoArchitektoniczna pracownia autorska Jerzego Gurawskiego

Zakres prac:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budynku dydaktycznego Katedry i Zakładu Chemii Organicznej
 2. Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza
 3. Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji budowy

Projekt wnętrz wraz z wyposażeniem pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców

Katowice - logo sqrUrząd Miasta Katowice

Zakres usług projektowych:

 1. Wielobranżowy projekt wnętrz dla parteru i pierwszego piętra budynku, w tym:
  • architektura wnętrz i wyposażenia pomieszczeń
  • towarzyszące formy małej architektury
  • oświetlenie wnętrz
  • dostosowanie przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych
 2. Projekty wykonawcze
 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 4. Kosztorysy inwestorskie
 5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową.

Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1

Urząd Miasta KatowiceKatowice - logo sqr

Zakres prac:

 1. Inwentaryzacja obiektu hali sportowej
 2. Ekspertyza stanu technicznego obiektu
 3. Audyt energetyczny
 4. Studium wykonalności
 5. Dokumentacja projektowa
  • hali sportowej
  • boiska do piłki nożnej
  • boiska treningowego do piłki nożnej
  • trybun modułowych
  • piłkochwytów
  • kortu tenisowego
  • budynku stanowiącego zaplecze dla piłkarzy
  • infrastruktury technicznej
  • aranżacji i wyposażenia wnętrz
  • zagospodarowania terenu
 6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych